Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach właściciela serwisu traderline.pl za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

I. Informacje ogólne.

 1. Właścicielem serwisu traderline.pl jest TRL TRADER LINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 169, 15-516 Białystok, NIP: 966 – 211 – 00 – 05, REGON: 366628396, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000665104, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w całości opłacony.
 2. Użytkownikiem serwisu jest podmiot, na którego rzecz właściciel serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną lub na podstawie zawartej umowy.
 3. Poprzez zamówienie należy rozumieć zgłoszenie użytkownika wysłane drogą elektroniczną do serwisu w celu nabycia oferowanych przez właściciela serwisu produktów.

II. Informacje zawarte w ofertach.

 1. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach poprzez:
  1. dobrowolnie wprowadzenie danych przez użytkowników w momencie składania zamówienia,
  2. gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego. 
 2. Serwis może ponadto zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane użyte w zamówieniu mogą być udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w zamówieniu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów właściciela serwisu.
 5. Dane podane w zamówieniu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, a także w celu pełnej i sprawnej obsługi handlowej użytkownika.

II. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika serwisu oraz w celu optymalizacji funkcjonowania i bezpieczeństwa serwisu. Pliki cookies zawierają dane domeny, z której pochodzą, określają czas przechowywania ich na komputerze użytkownika jak również posiadają przypisany numer.
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  1. „sesyjne” które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. „stałe” które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookies jednakże ograniczenie to może mieć wpływ na funkcjonalność i dostępność niektórych funkcji zawartych na stronach internetowych serwisu.
 7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

IV. Udostępnienie danych.

 1. Przesłanie przez użytkownika zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez serwis w celu realizacji usług, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833 wraz ze zmianami).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usług jest właściciel serwisu.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych w celu kontroli i weryfikacji, a także ma prawo wystąpić do Administratora z wnioskiem o usunięcie swoich danych osobowych.
 4. Dane udostępnione w serwisie podlegają udostępnieniu osobom trzecim wyłącznie w granicach dozwolonych prawem.
 5. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 6. Właściciel serwisu ma prawo udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

V. Postanowienia końcowe.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obwiązującej w serwisie polityce prywatności, a wynikających z istniejących lub wprowadzanych w przyszłości standardów, technologii, a także wymagań dotyczących prowadzonej działalności z wykorzystaniem internetu, jak również zmian wynikających z przepisów prawa.

Ładowanie...